top
×

系統訊息

哈客DOREMI第16集
著作者:MOMO親子台
片長:00:03:45
客家歌謠:月光華華 月光華華,彎彎細路行 月光華華,花花都靚靚 月光華華,坐在老樹下 月光華華,跈阿公食茶 月光華華,跈等河水行 月光華華,火焰蟲光華華 月光華華,魚仔同捱行。 客語教學:細路(小路)、靚靚(很美的)、跈(跟隨)、食茶(喝茶)。
facebook
第1頁 第2頁
相關影片
熱門排行榜