top
×

系統訊息

logo圖

2007客家音樂MV-白鶴子
著作者:林馥澐
片長:00:01:55

樹頂企,遠看到犁田機, 一隻一隻飛過去,飛啊飛過去, 田肚的泥翻啊起,快快就去啄, 白鶴仔,跟著犁田機, 就像田肚的白花一蕾蕾。

facebook
第1頁 第2頁
相關影片
熱門排行榜