top
×

系統訊息

2007客家音樂MV-風介好朋友
著作者:唐國瑋|張綺容
片長:00:04:34

風係石頭介好朋友, 風係大樹介好朋友, 風係河壩介好朋友, 風係大海介好朋友。 石頭來唱歌, 大樹會拍手, 河壩來跳舞, 大海會落童。

facebook
相關影片
熱門排行榜